Länsstyrelsen vill införa cykelförbud i Vålådalen i Åre

Datum:
20 november 2022 20:22

Länsstyrelsen i Jämtland föreslår skärpta regler för naturreservatet i Vålådalen och vill införa cykelförbud i området redan från våren 2023.

Vålådalen – naturreservat med ökat besökstryck

Naturreservatet i Vålådalen i Åre i Jämtland har sett ett enormt uppsving av besökare under den senaste 10-årsperioden. Speciellt den smaragdgröna fjällsjön Blanktjärn har sett ett en så stor ökning av besökare att marken vid sjön blivit så sliten att man 2019 satte upp avspärrningar och införde ett tillträdesförbud på vissa platser ner mot vattnet. Länsstyrelsen införde även ett cykelförbud på vissa ställen på, bland annat grusåsen vid Blanktjärn och mot att cykla utanför leden vid Gröndalsdeltat. Åtgärderna skulle först gälla i tre år men har nu förlängts till juni 2023, då nya och hårdare regler väntas träda i kraft.

Sedan tidigare är det även beträdelseförbud på de så kallade Pyramiderna, vilket gäller för alla oavsett om man rör sig till fots eller på cykel.

Länsstyrelsen JämtlandSkylt vid Blanktjärn.

Utökat cykelförbud i Vålådalen

Under pandemin ökade antalet besökare rejält i området, vilket givetvis ökat slitaget på lederna. Då åtgärderna inte anses ha gett tillräckliga effekter har Länsstyrelsen kommit med ett nytt förslag där naturreservatet föreslås delas in i olika zoner där olika regler ska gälla. Inom vissa områden förbjuds tältning, ridning, fiske och att starta och landa drönare.

Den största förändringen för oss cyklister är att cykling förbjuds cykling helt på fjället. Det är då de klassiska fjällturerna Blanktjärnsrundan och Issjödalen som främst berörs men även eventuellt kortare delar av den populära Bäverkroken.

Förslaget ligger ute på remiss och reglerna skulle kunna införas till våren 2023.

Emrik JanssonJackie Paaso och Reine Barkered kollar in Pyramiderna.

Länsstyrelsens motivering

För att skydda naturen mot slitage på vegetation och markerosion, samt för att visa större hänsyn till rennäringen föreslår Länstyrelsen ett utökat förbud mot cykling inom Vålådalens naturreservat. I förslaget kan man bland annat läsa:

Cykling i terräng inklusive på led är en aktivitet som, i likhet med vandring, löpning och ridning riskerar att bidra till relativt omfattande markskador och erosion. Särskilt på blöt mark och vid bromsning i nedförsbackar kan cykling påverka marken påtagligt. Eftersom en cyklist ofta på samma tid kan komma en längre sträcka än vandrare/löpare, bedöms cykling riskera att utöver markpåverkan orsaka mer störning på känsligt växt- och djurliv i reservatet än vandring och löpning. Av dessa skäl gör Länsstyrelsen bedömningen att cykling ska vara förbjudet i hela reservatet förutom på bilväg, på led som är särskilt markerad för cykling samt på väl snötäckt mark på skoterled, vinterled och kombinerad sommar-/vinterled. Länsstyrelsen avser att planera för leder som är tillåtna för cykling på barmark i anläggningszonen vid Vålådalen och utanför, i nära anslutning till, naturreservatet.

Det har dock inte kommunicerats var dessa cykelleder ska anläggas.

Emrik JanssonIssjödalen, snart förbjuden mark för cykling?

Åres cyklister reagerar starkt

Inte helt oväntat har Åres cyklister reagerat starkt på förslaget som många anser är ogrundat och felaktigt pekar ut cyklister som den största orsaken till slitaget i Vålådalens naturreservat. Antalet cyklister i området har minskat rejält de senaste åren, speciellt efter att ledcentret i Björnen utvecklats.

Åre Bergscyklister har haft en löpande dialog med Länsstyrelsen och framfört förslag på konkreta åtgärder för att komma tillrätta med bland annat cykling utanför leden vid Gröndalsdeltat och erosion vid en slänt ovanför den så kallade Kungastugan, åtgärder som inte genomförts trots att de blivit erbjudna hjälp med dem.

Reine Barkered är Åre Bergscyklisters representant i dialogen med Länsstyrelsen och är mycket kritisk till förslaget:

– Jag tycker att det är mycket dåliga förslag som försvagar riksintresset för det rörliga friluftslivet baserat på förutfattade meningar och illa grundade argument. De empiriska studier som gjorts visar att cykling inte sliter mer än vandring och andra aktiviteter utan det är enbart mängden som avgör. Länsstyrelsen i Jämtland tycker däremot att de kan lita sig mot ”egna observationer” vilket om något sådant skulle gå igenom skulle skapa ett farligt prejudikat, där tjänstemän kan inskränka Allemansrätten utifrån egna observationer utan att presentera något som helst underlag för sina påståenden.

Happyride har sökt Länsstyrelsen för att ta del av deras beslutsunderlag och den forskning som ligger till grund för förslaget utan framgång.


Läs mer om Vålådalen:


Ta del av Happyrides nyhetsbrev med spännande nyheter!

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.

Senaste kommentarer

ething Igår 22:40

Jag tolkade TS svar som att de är en intresseförening som för dialog med Länsstyrelsen som intressent i frågan. Då kan de absolut klassas som intressent som har rätt att yttra sig inom ramen för miljöbalken. Dock har du rätt i att det inte är en sjä...

karbalunk Igår 18:35

Cykeln, största miljöboven efter plastpåsen.

BOBCAB Igår 16:28

Jag har inte heller någonsin sett renar vid Blanktjärn, Bäverkroken eller på vägen mot Kyrkstenen. Vid högplatån / pyramiderna brukar jag se renar på långt avstånd upp mot fjällkanten, men aldrig nära. På Åreskutan och där runtomkring är det ju vanl...

ooms Igår 13:24

En Same? 596147

Glisseur Igår 13:12

Dom flesta människor är ju just det, trevliga när man möts ute i naturen. 596146

Kneecap Igår 12:56

Tjena! Sett ganska många renar, men aldrig närheten av Blanktjärnsrundan. Dock på Åreskutan, så förbjud cykling där. Har inte sett några renar nära pyramiderna heller. Men mötte en Same, han var jättetrevlig och var imponerad att vi cyklade där u...

Glisseur Igår 12:56

Vad jag förstått är det i princip aldrig ren i det området.

Bikzz Igår 12:53

Undrar om någon som cyklat Blanktjärnsrundan sett en ren ?

Kneecap Igår 08:36

Tjena! Jag cyklade över en Lämmel på skutan en gång. Hen överlevde inte, så då får vi förbjuda cykling på skutan. Jag stannade faktiskt och gav hen ett värdigt farväl.

fiskarn Igår 07:49

Låter hyfsat troligt