Nonsensical debate

Fundadores

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Problemet är kanske till stor del att slirandet i naturen skedde i en kommun där det finns hög tillgång till olika slags kapital – socialt, ekonomiskt, kulturellt – och att upprördheten därför når andra nivåer än de hade gjort om samma sak skedde i en kommun i säg Norrbotten. När människor har god tillgång till olika sorters kapital riskerar också snedsteg att bestraffas i större utsträckning. Några spår i ett naturreservat som uppmärksammas på olika sätt i samhällets gemenskaper kan innebära att människor organiserar sig mot cykling i skogen generellt, och kanske inte bara i det specifika reservatet.

Jag tänker att vissa människor på Lidingö är måna om naturreservaten för att de representerar den goda miljösyn de själva har, med små små miniplättar av skog där allt är "orört" (vilket de små små miniplättarna i realiteten inte är, givetvis), och om mossan rivs upp i ett av dessa naturheliga rum så rivs det även i deras goda miljösyn. Dessutom stör det deras bild av naturen som en orörd plats. Att 60 procent av landets produktiva skogsmark har kalavverkats sedan 1950 och en stor del av skogarna numer är monokulturer där den biologiska mångfalden ideligen decimeras verkar inte kunna mäta sig med att cykla utanför stigarna i ett reservat. Det är absurt, men det som ligger nära är oftast det som upprör mest.
det är ju det som är kul med tråden. Sorry om Ollie blev ledsen, men inget av det här hade hänt om det varit ett rejs i Mora.
 

poqa

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Om några månader kommer det gå folk och rasta sina hundar på de där stigarna och muttra om att cyklister inte har att göra på ”deras” hundpromenadsstigar!
 

trailbiker

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Tittar man i föreskrifterna är det väl främst växtlighet inklusive mossor och lavar man värnar om, och även djurlivet. Naturreservat skapar man ju för att bevara marken och möjliggöra "aktiv fritid". Vad man får eller inte får göra regleras ju i föreskrifterna. Huruvida man anser dom vettiga eller inte är sekundärt. I Solna kommun fick vi göra en ansökan till miljönämnden för att flytta skyltar och använda befintlig stig. Tycker personligen inte att det hade behövts men det är spelreglerna.
 

poqa

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Tittar man i föreskrifterna är det väl främst växtlighet inklusive mossor och lavar man värnar om, och även djurlivet. Naturreservat skapar man ju för att bevara marken och möjliggöra "aktiv fritid". Vad man får eller inte får göra regleras ju i föreskrifterna. Huruvida man anser dom vettiga eller inte är sekundärt. I Solna kommun fick vi göra en ansökan till miljönämnden för att flytta skyltar och använda befintlig stig. Tycker personligen inte att det hade behövts men det är spelreglerna.
För att märka upp permanenta leder och/eller anlägga spår/väg är det såklart helt rimligt att rätt instanser ska godkänna.
Det är något helt annat än att cykla på en stig.
 

havet

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Gällande skador på skog och för att vara mer seriös: Thurston och Reader gjorde en undersökning 2001 där de jämförde vandrares och mtb-åkares påverkan i en lövskog. Det visade sig att påverkan var likvärdig mellan de olika användargrupperna vid samma frekvens och att marken hade återställts efter ett år. De undersökte dock inga långtidseffekter. Det gjorde däremot Pelfini och Santilli som undersökte två olika vandringsleder i Alperna. Längs dessa leder var rötterna synliga på grund av erosion som orsakats av användningen. De kom fram till att längs den ena av de undersökta lederna hade rottillväxten gått ner, men att det i sin tur inte hade påverkat stammarnas tillväxt. Bruket av vandringsleden påverkade alltså inte trädens storlek även om rötterna växte långsammare just där stigen var dragen. Längs den andra leden de undersökte fann de inga förändringar i rottillväxt.

Det verkar inte finnas jättemycket forskning på området, vilket bekräftas av en metastudie från 2015 som också efterfrågar en större variation av undersökningar. Mycket av den "information" som kan hittas i svenska sammanhang tycks inte alltid grunda sig i faktiska studier, vilket blir lite skevt när saker uttrycks på ett obestridligt sätt.
 

Fundadores

Aktiv medlem
Nonsensical debate
The science strongly indicates a curvilinear relationship between use and environmental effects; regardless of the type of activity that occurs, the most detrimental environmental effects (especially to soils and vegetation) occurs when a trail is first constructed.

Though the effects on soil of wheeled travel are notably different than those of recreationists travelling on feet or hooves, it seems difficult to determine whether one mode of travel is universally more damaging than the other. The amount of erosion, compaction, and sediment damage that occurs is highly variable and depends
oThe ecosystem and resulting soil characteristics in which the activity is taking place.
o The amount of moisture in or on the soil.
o The steepness of the slope, its orientation in relation to the fall line, and the direction of travel (ascending or descending) of the user.
o The behaviour of the user (whether or not best practices are known/applied).
o The design of the trail (including mitigative infrastructure) and the recreational use for which it is intended.

Effects on vegetation are highly commensurate with effects on soil, and are similarly difficult to assess universally in terms of types of recreation that are comparatively more or less detrimental. Vegetation is removed from a trail as part of its design, and activities that follow trails should not appreciably increase the amount of vegetation that has been removed. Certain invasive species seem to react favourably to the presence of mountain biking, but others prefer the vectors provided by other activities.

There is support in the literature for the hypothesis that the effects on some species of wildlife are more pronounced with mountain bikes than they are with other forms of recreation (primarily related to the 'sudden encounter' effect), but again these effects are highly dependent on the species being considered and other factors.

Recreation ecology, similar to other kinds of field ecology, is fraught with the challenges of conducting statistically valid research. “Most studies are deficient in any number of ways: they may be too short in duration, not have adequate controls or replications, be anecdotal in nature, or have too many potentially confounding variables” (Knight and Cole 1995).
 

trailbiker

Aktiv medlem
Nonsensical debate
För att märka upp permanenta leder och/eller anlägga spår/väg är det såklart helt rimligt att rätt instanser ska godkänna.
Det är något helt annat än att cykla på en stig.
Håller helt med, men om man gör åverkan på växtlighet, tex breddar stigen eller nöter bort mossa på en häll så kommer tex kommunekologen gå i taket eftersom föreskrifterna nämner just detta. Har den diskussionen flertalet gånger per månad där vårat intresse viktas mot övriga intressenters och just föreskrifterna.
 

Lingon

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Håller helt med, men om man gör åverkan på växtlighet, tex breddar stigen eller nöter bort mossa på en häll så kommer tex kommunekologen gå i taket eftersom föreskrifterna nämner just detta. Har den diskussionen flertalet gånger per månad där vårat intresse viktas mot övriga intressenters och just föreskrifterna.
Nöter bort mossa på en häll? Det låter ju fruktansvärt!
Undra hur många av de övriga intressenter som vandrar och springer på stigarna i runt stockholm vet om att det är cyklister som dragit upp stigarna? >50% av stigarna i hellas tex.
Många populära trailrun lopp i stockholm går tex till stor del på gamla cykelstigar som A-trail och Rosswell.
 

ooms

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Nöter bort mossa på en häll? Det låter ju fruktansvärt!
Undra hur många av de övriga intressenter som vandrar och springer på stigarna i runt stockholm vet om att det är cyklister som dragit upp stigarna? >50% av stigarna i hellas tex.
Många populära trailrun lopp i stockholm går tex till stor del på gamla cykelstigar som A-trail och Rosswell.
Det verkar väl vara just det problemet som trailbiker brottas med, dvs att oansvariga cyklister kör upp nya stigar i strid med föreskrifterna. I längden förstör ju det för dem som, likt trailbiker, försöker sköta det snyggt, dvs i samråd med ansvariga myndigheter.
 

poqa

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Det verkar väl vara just det problemet som trailbiker brottas med, dvs att oansvariga cyklister kör upp nya stigar i strid med föreskrifterna. I längden förstör ju det för dem som, likt trailbiker, försöker sköta det snyggt, dvs i samråd med ansvariga myndigheter.
Men alla dessa stigar som skapas blir ju omtyckta av vandrare och löpare också. Cyklisterna gör nåt "jättedumt" som alla tycker om resultatet av. (När de glömt bort att de skapats av cyklister dvs.)
 

trailbiker

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Nöter bort mossa på en häll? Det låter ju fruktansvärt!
Undra hur många av de övriga intressenter som vandrar och springer på stigarna i runt stockholm vet om att det är cyklister som dragit upp stigarna? >50% av stigarna i hellas tex.
Många populära trailrun lopp i stockholm går tex till stor del på gamla cykelstigar som A-trail och Rosswell.
Jag tror att vi (cyklisterna) och de ekologer / miljöinspektörer som arbetar på kommunen ser det från två olika håll. Men i min kontakt med två kommuner är det föreskrifterna som bestämmer. Inget händer utan ett godkännande. Sen att jag personligen tycker det är byråkratiskt och långsamt är ju sekundärt när alternativet är INGEN cykling.

Gissar på två läger här, gerilla-lägret som skiter i vilket och hojar på oavsett konsekvenser och allmänhetens anseende versus lägret som arbetar för en långsiktig acceptans av stigcykling där tex reservatsregler inte längre formuleras negativt mot cykling av gammal vana och där kommuner som tex Sundbyberg lägger budget på cykling i skog och inte bara fotboll. Nu:fredagsbärs!
 

trailbiker

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Det verkar väl vara just det problemet som trailbiker brottas med, dvs att oansvariga cyklister kör upp nya stigar i strid med föreskrifterna. I längden förstör ju det för dem som, likt trailbiker, försöker sköta det snyggt, dvs i samråd med ansvariga myndigheter.
Vi har inte det problemet här, eftersom alla kör i det spår vi förvaltar. Dessutom jobbar vi hyfsat proaktivt med kommunikation till de grupper som kör spåret, vilket fungerar bra. Vi får dessutom feedback från andra hållet där vi tex drar om spåret baserat på målgruppens önskemål.

Det jag ville ha sagt med föreskrifts-inlägget är att det är dom som är spelreglerna, hur fånigt vi än tycker det är med mossa eller smågranar...
 

poqa

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Jag tror att vi (cyklisterna) och de ekologer / miljöinspektörer som arbetar på kommunen ser det från två olika håll. Men i min kontakt med två kommuner är det föreskrifterna som bestämmer. Inget händer utan ett godkännande. Sen att jag personligen tycker det är byråkratiskt och långsamt är ju sekundärt när alternativet är INGEN cykling.

Gissar på två läger här, gerilla-lägret som skiter i vilket och hojar på oavsett konsekvenser och allmänhetens anseende versus lägret som arbetar för en långsiktig acceptans av stigcykling där tex reservatsregler inte längre formuleras negativt mot cykling av gammal vana och där kommuner som tex Sundbyberg lägger budget på cykling i skog och inte bara fotboll. Nu:fredagsbärs!
Alltså, misstolka mig rätt. Jag "förvaltar" också ett MTB-spår som är godkänt av kommunen och dess ekologer. I ett naturreservat.
Men för det vill jag absolut inte minska "rättigheterna" för var cyklist att cykla var de vill (på allemansrättens villkor).

Skål!
 

trailbiker

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Alltså, misstolka mig rätt. Jag "förvaltar" också ett MTB-spår som är godkänt av kommunen och dess ekologer. I ett naturreservat.
Men för det vill jag absolut inte minska "rättigheterna" för var cyklist att cykla var de vill (på allemansrättens villkor).

Skål!
Såklart, men problemet med naturreservat är att allemansrätten är satt ur spel. Det är därför vi inte vill att cykling förbjuds i föreskrifterna som görs av slentrian nuförtiden. I natur som inte är reservat gäller allemansrätten, där uppstår inte problemet. Däremot gäller inte allemansrätten vid organiserade evenemang, då behöver man fortfarande markägarens tillstånd.
 

Aron

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Heldumt av forskarna i länkarna att strunta i de osynliga skadorna och bara undersöka sånt de kunde undersöka.
 
Senast ändrad:

kais01

Aktiv medlem
Nonsensical debate
Some of you are right and some of you are wrong.
Later this week I will give you the full story of the event that was performed on Lidingö. Including how the alias Ollie_B have been working on the trails for almost a year (as he wrote before he deleted everything about the race).
Everything is very well documented by the organizers and participant, and those of you who are intrested will be able to take part of it later on.
och väntar....
 

Köp & Sälj

Topp
Happyride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer