[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!

Mr Orange

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Här samlas anmälda från denna tråd: http://happymtb.org/forum/read.php/1/1707525 som har tänkt cykla Vätternrundan 2012 under 8 timmar.

Just nu är vi 34 grymma cyklister som ska cykla 30 mil med ett snitt på 38-39km/h.

1. DT, Stockholm (team-kapten)
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. BearEagle, Stockholm (ersatte C.Hansen)
10. Weggan, Linköping (ersatte manurhin )
11. Mr Orange, Stockholm
12. Poopzilla, Stockholm (ersatte poscar)
13. Jobe71 (Jonny), Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. leon, Stockholm (ersatte Martin Hedlund)
21. Olby, Stockholm
22. Sven C, Uppsala
23. Orange-Viking, Uddevalla
24. Goo, ? (ersatte olebole)
25. Superfettot, Stockholm
26. ujja, Röbäck
27. Bean , Kil
28. Olof G, Kalmar
29. Mr.Wolf, Malmö
30. thomalin, Stockholm
31. Gylle, Stockholm
32. Thunder#1, Stockholm
33. Larsson, Umeå
34. JanE, Umeå


Fredagsträffen hålls klockan 19
.30 på "Restaurang Sjövik" som har pasta-servering + ANNAT. Ligger straxt utanför tätorten intill den där sjön...

Adressen är Solskensvägen 8, hemsida http://www.restaurangsjovik.se och ligger här: http://kartor.eniro.se/m/aVESqTaktik VR 2012 - Team Knowit SUB-8

1. Hastighet

Vi ska köra Vätternrundan på under 8h. Förra året hade vi ett mål på 7:55 för att ha lite marginal, vilket vi lyckades pricka exakt. Jag föreslår att vi har samma mål i år.

Vätternrundan har de senaste åren varit ca 295-296 km. Detta innebär ett totalsnitt på 37,4 km/h och ett rullsnitt på 38 km/h med 8 minuters stopptid (mer om det nedan).

För att hålla den här snittfarten ändå in i mål, så ska vi köra med runt 40-41 i snitt ner till Jönköping, de första 11 milen. Efter Jönköping så är det några backar som drar ner farten. När vi når Karlsborg bör snittfarten fortfarande ligga på ca 39 km/h. Sista tre-fyra milen är rätt sega, då det är backig och smal väg. Där har vi även många andra cyklister att ta hänsyn till, så det blir lägre fart i slutet rent naturligt.

Det går inte att öka snittet efter halva loppet, dels för att banan inte tillåter det i slutet och dels för att vi inte är lika pigga andra halvan. Vi har inga marginaler för att ligga och köra lugnt första halvan för att sen öka.

Om vindarna blåser helt fel och vi får kraftig motvind ner till Jönköping så kommer vi inte kunna snitta 40-41 dit, men då kommer vi kunna köra fortare på andra sidan istället. På motsvarande sätt behöver vi ha ett ännu lite högre snitt om vi har medvind i början. Ovan exempel gäller om det är relativt vindstilla.

Vad som är rätt hastighet vid varje givet ögonblick beror helt och håller på vägen och vindarna. Är det platt och vindstilla bör vi ligga på uppåt 45 km/h i marschfart. Blåser det medvind kan det lätt gå 5-10km/h fortare, likaså lika mycket långsammare i motvind. I uppförsbackarna skall hastigheten vara ”lagom” (se mer om det nedan) - om det sedan är 15-20-25-30 km/h beror på backens lutning och längd samt vinden.

I nedförsbackarna ska vi inte hålla igen, gravitationen ska utnyttjas till fullo. Den som ligger längst fram i den belgiska kedjan ska jobba hårt så att inte alla andra bakom behöver bromsa sig nerför hela vägen. Runt 60-70 km/h kan det bli. Man kan ALDRIG trampa för hårt i nedförsbackar när man ligger först, det är bara att slänga i högsta växeln och mata på!

För den som är intresserad så finns GPS-spår från förra årets Team Dataunit här: http://connect.garmin.com
Man kan notera att vi faktiskt inte hade ett snitt på mer än ca 38 ner till Jönköping. Fast då blåste det lite sida-mot på vägen ner.


2. Stopp

Tre korta pauser är spikade:

1) Pisspaus i uppförsbacken efter kullerstenarna i Gränna (innan det officiella Grännastoppet)
2) Vattenfyllning i Fagerhult - snabbstoppet vid 140 km
3) Pisspaus på krönet i uppförsbacken vid Tiveden, ett par mil efter Karlsborg (där pastorn brukar stå och predika)

Total stopptid under Vätternrundan beräknas bli ca 8 minuter. Två ggr två minuter för pisspauserna, fyra minuter för stoppet i Fagerhult. Vi stannar INTE i någon depå utöver Fagerhult, det tar för lång tid. Var och en får alltså se till att lösa sin vätskesituation med detta i beaktande. Om det visar sig att det blir riktig högsommarvärme med 25-30 grader kan detta komma att omprövas, men inte annars. När vi stannar så gör man snabbt det man ska så att vi kan rulla vidare så fort som möjligt.


3. Klungkörning

Vi ska köra en kontinuerligt roterande ”belgisk” kedja hela vägen runt Vättern. Större delen av tiden kommer man att spendera på rulle i något av de båda leden, och då är egentligen det enda man ska tänka på att inte köra in in någon annan, samt att köra så jämnt som det bara går och undvika hastiga hastighetsförändringar. Nyckeln till en bra kedja är hur man agerar när man byter led längst bak och längst fram:

* Ropa alltid "Sist!" eller namnet på siste man du passerar i det långsamma ledet när du kör in i det snabbare ledet. Gör detta när du är jämsides med cyklisten, annars kan det bli snurrigt och även farligt om han viker in framför dig istället för efter dig. Efter ett tag kommer detta att kännas lite tjatigt, men jag tycker att vi ska hålla fast vid det HELA VÄGEN RUNT. Efter hand kommer nämligen kedjan att öka och minska i storlek allteftersom folk går ner i svansen för att vila och sedan kommer tillbaka därifrån. Vem man har före och efter sig kan då komma att förändras med jämna mellanrum, och det ger en trygghet att hela tiden veta att man får besked om när man ska byta led.

OBS: detta innebär INTE att man inte ska kasta ett öga över axeln innan man byter led! Det ska man ALLTID göra av säkerhetsskäl. Det kan t.ex. komma upp någon från svansen bakom den siste cyklisten i det snabbare ledet som denne inte har koll på. Syftet med att ropa sist är att man i det långsamma ledet ska slippa att hela tiden oroligt behöva kika över axeln efter när siste man i det snabba ledet passerar.

* När du är längst fram i ledet så ska du INTE öka farten utan behåll den fart som du hade. När du passerat cyklisten i det långsammare ledet viker du in framför honom, försiktigt och inte för nära hans framhjul så att han åker i diket. Fortsätt därefter att dra i täten, men med ca 2km/h lägre fart än i det snabba ledet. Hastighetsskillnaden mellan leden i den belgiska kedjan ska alltså vara runt 2km/h. Detta är mindre än hälften av vanlig promenadfart. Tänk på det, passerar du cyklisterna i det långsamma ledet för snabbt så blir det tungt att hänga på som siste man i klungan vid byte till det snabbare ledet. Det är mycket smidigare att ha en låg hastighetsskillnad mellan leden - även om vi blåser på i 45-50km/h på rakorna.

* Det är DU som bestämmer hastighetsskillnaden på leden. Sluta inte trampa när du viker av till det långsammare ledet i täten, fortsätt med endast 2km/h lägre fart än vad du hade innan du vek av. Är det motvind, ja då är inte dragjobbet över där framme i det långsamma ledet innan näste man viker in framför dig.

Slår man inte av på takten så trissas farten upp och det blir allt svårare för förste man i det snabbare ledet att komma in längst fram tills slutligen kedjan går av. Slår man av för mycket på takten så blir det stor hastighetsskillnad mellan leden och en ryckig kedja. Det här är till stor del en vanesak, men förhoppningsvis kommer vi att hitta ett bra flyt.

* Undantaget från belgisk kedja är samtliga större uppförsbackar där vi låser kedjan - förste man in i backen ropar "tvåled!" och sänker gradvis tempot i backen så att inte svansen av klungan behöver bromsa in för mycket i infarten av backen. Detta är viktigt – håll farten ca 30-40 meter in i backen och slå sedan GRADVIS av på takten, annars är det lätt hänt att det bli panikbromsningar och vurpor längre bak i ledet (jag talar av egen bister erfarenhet…).

Hastigheten uppför ska vara lagom, dvs det ska inte gå fortare än att alla hänger med. Vad som är ”lagom” är ju olika för olika personer, så om du vet med dig att du är relativt stark uppför så tänk på att ta det lugnt! Tänk på att ta det lugnt även när man når toppen, så att hela klungan hinner uppför hela backen innan man ökar farten. Detsamma gäller för övrigt vid rondeller och korsningar – tänk på att kedjan är 30-40 meter lång, accelerera inte för fort ut ur dessa så att kedjan stretchas ut.

* Även när vi passerar delar av banan där det är smalt eller farligt, som delar av Jönköping och sista 1.5 milen av loppet, så kör vi vid behov i fast tvåled istället. Är det väldigt smalt eller trångt kan ett led behöva användas korta stunder. Enligt uppgift skall någon kilometer av banan vid Bankeryd vara omlagd till cykelbana, där kan vi t.ex. behöva köra på ett led.

* När vi åter ska börja rotera i kedjan ropar förste man längst fram "Rotera!"

Rotationsriktningen på kedjan beror på om vi får kantvind av betydelse. Långsamma ledet kör alltid i vinden, snabba ledet ligger alltid i lä. Med andra ord, om det blåser från höger så roterar vi medurs, om det blåser från vänster så roterar vi moturs. På detta sätt jämnas ansträngningsnivån mellan leden ut. Detta gäller om det blåser tillräckligt mycket (säg från 5 m/s och uppåt). Om det inte är någon kantvind att tala om så är default att vi roterar medurs, då detta känns säkrare vid omkörning av andra klungor på vägen.


4. Säkerhet

Tänk på att säkerheten i klungan är VIKTIGAST! Vi ska INTE vurpa.

* Ha alltid marginal så att du inte kör in i framförvarandes bakhjul. Detta är särskilt viktigt i alla uppförsbackar - om framförvarande ställer sig upp förflyttas cykeln 10-20cm bakåt och du riskerar att köra in i hans bakhjul. Tänk på att ställa dig upp försiktigt med jämn fortsatt kadens i uppförsbackarna så undviker man hastiga förflyttningar av det slaget.

* Vik inte in för tidigt från snabba till långsamma ledet när du dragit, håll lite marginal så att det går säkert till. Men undvik även för stora luckor, då blir det onödigt jobbigt för den som ligger näst först i det snabbare ledet. Det här är en balansgång som man måste öva på mycket. Om du tycker att den framför dig konsekvent viker in med för stor eller – ännu viktigare – för liten marginal, kommunicera detta (på ett vänligt sätt).

* Ge tecken för alla faror: framförvarande cyklister, farthinder, gropar, refuger, skyltar osv. Ropa "Bil" om så behövs, upprepa i klungan! Men detta får heller inte gå till överdrift, vi ska inte hålla på och vifta för minsta lilla gruskorn eller brunnslock, det ställer till mer oreda i klungan än det är värt. Koncentrera er på att varna för det som verkligen kan orsaka incidenter.

* Vidarebefordra alla tecken bakåt som framförvarande cyklist ger.


5. Signaler

För att kunna kommunicera med hela klungan på ett enkelt sätt i full fart så kommer vi att använda en visselpipa. Detta har fungerat bra för andra team och att bara använda rösten ger ofta upphov till missförstånd.

Under loppet kommer följande signaler att användas. Endast tre olika:

* Tre korta snabba - Öka farten i klungan, ca 2-3km/h mer.

* En kort + en lång - Byt rotationsriktning i den Belgiska kedjan. Gäller vid stark kantvind.

* Lång ihållande signal - Pissepaus, förbered för att stanna, stopp om ca 100-200m. En lång signal till kommer när det är dags att stanna.


6. Jämn körning

Kör jämnt i klungan - cykla absolut inte ryckigt!

Bromsa inte hårt och accelerera inte snabbt. Varenda litet ryck orsakar förödande effekt bakåt i klungan och det blir lätt luckor. Ska du täppa en lucka, gör det sakta. Jämn fart sparar mycket energi!

Jämn och fin körning tillsammans med bra växlingar mellan de båda leden är nyckeln till en hög snitthastighet.


7. Omkörning

Under första halvan kommer vi att passera andra snabbklungor, främst SUB 9-klungor. Tänk på att hålla ut ordentligt från dessa, och INTE vika in för tidigt när vi har passerat (vi fick tyvärr ett par svordomar förra året då vi vek in alldeles för tidigt). Det tar en bra stund för vår 30-40 meter långa klunga att köra om en lika lång klunga som bara cyklar ett par km/h långsammare, så tänk på trafiksituationen. Förhoppningsvis får vi inte möte under det fåtal ggr som vi behöver göra klungomkörningar, men om det händer så går säkerheten före allt annat!

Under andra halvan så kommer vi även att börja komma ifatt långsammare cyklister, solo eller i grupp, som har startat under småtimmarna. Tänk särskilt på att många av dessa saknar vana av att ha en massa andra cyklister omkring sig! Om det behövs med hänsyn till situationen på vägen måste vi i god tid göra dem uppmärksamma på att vi kommer med högre hastighet bakom genom att ropa ”Omkörning” eller något liknande (detsamma gäller för övrigt vid klungomkörningar). Vi ska INTE skrika ”Håll höger!” eller något annat hetsigt. Vi ska vara en trevlig grupp från Sveriges trevligaste cykelforum. Ropa gärna ”tack” eller något annat till andra cyklister som viker av till höger.

Jag känner inte till den exakta startordningen, men det är mycket möjligt att vi kommer att bli omkörda av en eller flera snabbare klungor. Det är den snabbare klungans ansvar att köra om på ett säkert sätt, men vi ska givetvis göra vad vi kan för att underlätta för dem. Vi ska för övrigt INTE försöka haka på en snabbare klunga! Vi ska hålla vårt tempo och klara av 8h utan att suga hjul på någon annan.


8. Svans och grindvakter

Blir man trött och inte orkar rotera i den belgiska kedjan, så lägger man sig längst bak och agerar grindvakt.

När siste man kommer ner så ropa "Grindvakt!" om inte framförvarande uppfattar varför du ligger där bak. Det är VÄLDIGT viktigt att vi gör vad vi kan för att undvika missförstånd om vilka som roterar och inte roterar, annars kommer det att uppstå onödiga luckor när man inte byter led i rätt tid. Bland annat därför är det viktigt att vi ropar ”Sist” hela loppet, även om det som sagt kan kännas tjatigt till slut.

Orkar man åter att rotera efter att ha vilat en stund så återgår man till kedjan. Förra året så blev det en liten kris någonstans kring 15-20 mil, då det stundtals bara var 8-10 man kvar som roterade medan resten hade bildat en jättesvans. Det är INTE meningen att man ska ligga permanent i svansen och vila, om det inte är så att man har gått helt slut på energi och verkligen inte orkar mer. Har man krafter kvar så ska man försöka gå fram och hjälpa till, om så bara i några varv.

De flesta måste antagligen ner och vila vid åtminstone något tillfälle, men vi kommer att få svårt att klara vårt mål om det blir för få kvar där framme. Från början är vi drygt 30st som roterar, det kommer vi inte att vara hela loppet. Men det är STOR skillnad på att vara 15-20 man och att bara vara 10 st kvar – i det senare fallet kommer även de starkaste snart att krokna.

Om man märker att man börjar bli rejält krokig så är det bättre att försöka gå ner och vila upp sig i tid, så kan man komma tillbaka och hjälpa till lite senare. Alltför trötta cyklister i kedjan gör att det uppstår luckor och ryckig körning. Om du märker att någon annan verkar väldigt sliten och varv efter varv har svårt att t.ex. gå förbi det långsamma ledet längst fram så kan man - på ett fint sätt - föreslå vederbörande att ta en paus. Men det får förstås göras med en viss finess så att ingen blir sårad... ;-)

Skulle man bli tvungen att släppa klungan så kommer det andra snabbklungor bakom, så man kan ändå få ett bra lopp även om det inte riktigt blev som man hade tänkt sig.


9. Andra cyklister i klungan

Vi kommer att plocka upp cyklister längs med vägen från andra snabbklungor.

Vi släpper in cyklister från andra snabbklungor i den belgiska kedjan efter att de åkt med en stund och när de sett hur det fungerar. Jag hamnade själv i en annan snabbklunga förra året efter att ha kraschat och fått byta hjul, och det fungerade riktigt bra. Att få draghjälp är bara bra, men det gäller samtidigt att hålla koll på alla som kör med oss. Skulle någon inte göra rätt eller orsaka ryckig körning i klungan, så säg till personen i fråga direkt. Det är då bättre att han/hon ligger efter i svansen istället.


10. Punktering

Får någon punka så är det inte mycket att göra åt, klungan stannar inte. Det är naturligtvis tråkigt, men vi har helt enkelt inte de tidsmarginalerna.

Detta ska förhoppningsvis inte hända. Se till att ha gått igenom cykeln i tid med nya fräscha däck och slangar, smörjd kedja osv. OBS, gör dock inte kardinalfelet att du ändrar en massa saker kvällen innan! Kör minst en eller två rundor innan med de grejer som du ska ha på loppet så att du märker om du t.ex. råkat klämma slangen vid montering av däcket…


11. Olyckor

Blir det en klungvurpa så stannar hela klungan snabbt för att se hur det har gått.

Om inget allvarligt har hänt så rullar vi så fort det går. Här är det ytterst viktigt med kommunikation, det är inte lätt att stanna en klunga på 30 man. I vissa fall kanske det inte ens är möjligt omedelbart. Lång signal med visselpipan betyder STANNA! Om sjukvård behövs ringer den som snabbast kan 112.


12. Målgång

När vi rullar in i Motala så samlar vi ihop oss i tvåled för gemensam målgång strax innan Luxor-rondellen.

Vi har samarbetat hela vägen runt Vättern och vi går i mål samtidigt. Inga slutspurter alltså. Rätta till tröjorna och så rullar vi snyggt i tvåled in i mål!

Det är ytterst viktigt att alla är med på att vi kör VR som ett team. Oavsett orsak till varför vi stannar, om det är pisspaus eller vurpa så ska ALLA stanna om signal ges för stopp. Märker ni att klungan är delad, stanna och invänta, kör inte vidare. Vi är starka tillsammans, inte splittrade.

---

/DT
 
Senast ändrad:

Jocke

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Jag ska def in under 8 timmar. Cyklade på 8:02 i år så nu vill jag under, gärna med några minuters marginal

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
 

TomasÅ

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Även jag körde på 8:02 i år (tillsammans med Jocke mfl)

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
 

micolsson

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Körde på 8:47 i år dock inte i någon subgrupp. Skall in under 8 nästa år

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
 

Kristoffer

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
 

StefanC -65

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Körde på 8.21 i år och 8.27 förra året så med en välordnad klunga ska jag in under 8h.

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
 
Senast ändrad:

Maran

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
 

C.hansen

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Körde på 8.48 på natten, tillsammans med en kompis.
<8h med ett tränat gäng ska bli kul..

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. C.Hansen, Södra Vi
 

manurhin

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Maran skrev:
-------------------------------------------------------
> 1. Mr Orange, Stockholm
> 2. Jocke, Vännäs
> 3. TomasÅ, Vännäs
> 4. Micolsson, Ockelbo
> 5. Kristoffer, Karlstad
> 6. StefanC -65, Växjö
> 7. Maran, Stockholm
> 8. Hemicycle, Stockholm
> 9. C,Hansen ,Södra Vi
>10. manurhin , Kil
 

DT

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
 
Senast ändrad:

poscar

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
 

jobe71

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
 

STIZZE

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
 

sparrman

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
 

JohanJ

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
 

MarcusS

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
 

MTBiker

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
 

DT

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Hyfsad överrepresentation av Stockholmare och Vännäsbor (!) hittills. Finns det inga starka och glada Juttebåååårgare eller skauuuningar som vill vara med och cykla? :-)
 

Jocke

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
DT skrev:
-------------------------------------------------------
> Hyfsad överrepresentation av Stockholmare och
> Vännäsbor (!) hittills. Finns det inga starka
> och glada Juttebåååårgare eller skauuuningar
> som vill vara med och cykla? :-)

Nästan en promille av alla Vännäsbor är anmälda i denna tråd. Det är bra uppslutning ;-)
 

Claes L

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
 

Poxeman

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Detta klarar ni galant, killen som står högst upp på listan får dra sista tio (för de skippade han ju i år...)

Lycka till grabbar!
 

MTBiker

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Poxeman skrev:
-------------------------------------------------------
> Detta klarar ni galant, killen som står högst
> upp på listan får dra sista tio (för de
> skippade han ju i år...)

Lägger det på minnet ;)
 

DrEnglund

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
 

Olby

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
 

SvenC

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Det gick ju i år, så det ska väl gå en gång till.


1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Sven C, Uppsala
 
Senast ändrad:
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Snyggade till listan bara....
det gick lite snett mellan Olby & Sven C , plats 22 var eftertraktad....;-)
Nu räcker det med Stockholm förresten........

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
 

olebole

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
25. olebole, Malmö
 

floors

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Ursäkta om jag lägger mig i, men ska inte den här gruppen heta Sub 7:58 om nomenklaturen ska bevaras enligt förlagan? / Vän av ordning.
 

DT

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
STIZZE skrev:
-------------------------------------------------------
> Nu börjar det likna nått.. upp i 30 då!

Om man tittar på ration mellan 09:58-anmälda i SUB 8:28 och SUB 8 hittills, så lär vi komma upp i 40-45 st i SUB 8 när väl alla 60 har bestämt sig. Om det blir som i år så kommer sedan en del komma på i juni att de har tränat för lite och byta till 8:28, så vi lär hamna på 30-40st vilket blir perfekt... :-)
 

olebole

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
STIZZE skrev:
-------------------------------------------------------
> Nu börjar det likna nått.. upp i 30 då!
+1


Vad är sub 8.30 egentligen, två träningspass till i månaden så har man Sub8! :)
 

floors

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
För att skrämma över några av er till sub 8:28 redan nu så kan man säga att 10 minuter pauser på Sub 7.58 ger ett rullsnitt på 38,5* km/h mot 36,1* om man kör sub 8.28.

*Om Vätternrundan vore 300 km.
 
Senast ändrad:

STIZZE

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
DT skrev:
-------------------------------------------------------
> STIZZE skrev:
> --------------------------------------------------
> > Nu börjar det likna nått.. upp i 30 då!
>
> Om man tittar på ration mellan 09:58-anmälda i
> SUB 8:28 och SUB 8 hittills, så lär vi komma upp
> i 40-45 st i SUB 8 när väl alla 60 har bestämt
> sig. Om det blir som i år så kommer sedan en del
> komma på i juni att de har tränat för lite och
> byta till 8:28, så vi lär hamna på 30-40st
> vilket blir perfekt... :-)

+1
 

poscar

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Nu kör vi!
Har precis införskaffat ett SATS-kort och klarat av första passet.
Som komplement till "riktig" cykling under fritid tänkte jag att arbetsgivaren får sponsra min Sub8-satsning genom att låta mig träna extra på arbetstid. :)
 

DT

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Lägger till Superfettot på hans begäran:

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
25. olebole, Malmö
26. Superfettot, Stockholm
 

bruno

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Jag hakar gärna på,
Martin Henriksson, Stockholm.

Edit: jag var visst lite sen på anmälningstråden. Så blir lite knepigt med startplats kanske.
 
Senast ändrad:

poscar

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
bruno - som första reserv så ligger du nog bra till. Behövs ju bara en som inte pröjsar innan deadline. Bara det inte är nån från den här tråden som trillar bort dock...
 

Poopzilla

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
La till mig själv som reserv i listan som det refereras till i första posten. Får se om det blir något, vore kul.

Thomas
 

ujja

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
25. olebole, Malmö
26. Superfettot, Stockholm
27. ujja, Röbäck
 

bean

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
25. olebole, Malmö
26. Superfettot, Stockholm
27. ujja, Röbäck
28. Bean , Kil
 

manurhin

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Ser bra ut, ett tiotal till bara så finns det utrymme för lite svinn.
Skulle alla kommuner ha samma representation som Kil skulle det behövas 1636 platser i guppen .
Vännäs törs jag inte ens räkna på .

Martin
 

MTBiker

Aktiv medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
När gruppen är komplett efter den sista augusti vore det kul med lite presentationer av oss som kommer att köra i gruppen. Intressant att se vilka som är erfarna i snabbklungsammanhang i VR.
 

Olof G

Ny medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
25. olebole, Malmö
26. Superfettot, Stockholm
27. ujja, Röbäck
28. Olof G, Kalmar
 

poscar

Medlem
[VR 2012] 09:58 - Sub8 [Team Knowit] - Vi klarade det! 7:43!!!
Tillbaka med Bean

1. Mr Orange, Stockholm
2. Jocke, Vännäs
3. TomasÅ, Vännäs
4. Micolsson, Ockelbo
5. Kristoffer, Karlstad
6. StefanC -65, Växjö
7. Maran, Stockholm
8. Hemicycle, Stockholm
9. C.Hansen, Södra Vi
10. manurhin , Kil
11. DT, Stockholm
12. poscar, Trosa
13. Jonny, Tyresö
14. STIZZE, Stockholm
15. sparrman, Stockholm
16. JohanJ, Vännäs
17. MarcusS, Stockholm
18. MTBiker, Jönköping
19. Claes L, Alingsås
20. Martin Hedlund, Oslo
21. DrEnglund (Mattias Englund), Växjö
22. Olby, Stockholm
23. Sven C, Uppsala
24. Orange-Viking, Uddevalla
25. olebole, Malmö
26. Superfettot, Stockholm
27. ujja, Röbäck
28. Bean , Kil
29. Olof G, Kalmar
 
Topp