• Artiklar

  Väghållning och trafiklagstiftning vintertid

  Den 15/10 i år genomfördes fem regeländringar som påverkar gång- och cykeltrafik. Happyride skrev om dem här. Kravet på vägmarkering för cykelpassager var en av dem och denna regeländring har nu gett upphov till frågor om vad som gäller när [...]
 • Artiklar

  Nya regler för gång- och cykeltrafik

  Den 15 oktober blir fem punkter ur den nationella cykelstrategin lagstadgade. Cykelstrategins ändamål är att stimulera långsiktiga hållbara transporter och som en del av detta införs nu regeländringar för att främja en ökad och säker cykling. [...]
 • Artiklar

  Cyklar och bilar på samma bana för ökad framkomlighet

  Idag blev det klart att det från och med den 1 augusti blir tillåtet för cyklister över 15 år att använda körbanor med maxhastighet på 50km/h, även om cykelbana finns. Happyride har tagit en titt på vad lagändringen innebär. I samband med den [...]
 • Artiklar

  Den snåriga juridiken i trafiken

  Happyride har granskat ett domslut och ställer sig frågan om juridiken är så snårig att inte ens rättsväsendet reder ut vad som egentligen gäller när det kommer till trafiklagstiftningen?
 • Artiklar

  Bör hoverboard definieras som cykel?

  Häromdagen kungjorde Transportstyrelsen att hoverboards trots att definition inte prövats rättsligt eller av styrande politiker, skulle definieras som cykel. Hoverboarden eller mini-segway som den även kallas ska alltså hädanefter framföras på [...]
 • Artiklar

  Styrstångsfyllan

  Vad säger lagen om berusning i samband med cykling? Happyride har tittat närmare på debatten, juridiken och benämningen styrstångsfylla.