HappyMTB:s Mekskola #4: Justera bakväxel

Datum:
05 november 2013 21:45
intro

HappyMTB och Specialized Concept Store Stockholm har tillsammans tagit fram en serie instruktionsfilmer för att hjälpa framförallt dig som känner dig ganska ny på att skruva cykel. I HappyMTB:s mekskola #4 justerar vi bakväxeln.


Följ videon så får du se hur det går till. Som stöd finns även en guide i punktform nedan.

 

Du behöver:
avbitartång
insexnyckel 5 mm
insexnyckel 3 mm (för SRAM)
Stjärnskruvmejsel PH#2 (för Shimano)

kontroll

1.    Kontrollera först att växelvajern löper lätt. Lossa fästskruven vid bakväxeln och klipp bort ändhylsan från vajern. Dra ur vajerhöljet ur sitt fäste i bakväxeln. Kontrollera att vajern löper lätt genom dra i vajern samtidigt som du växlar upp och ner med växelreglaget. Om vajern inte löper lätt bör du byta växelvajer och vajerhölje.

ändläge H

2.    Kontrollera att kedjan ligger på minsta klingan när växeln är obelastad. Kedjan ska inte rassla utan löpa tyst. Justera vid behov växelns läge med hjälp av ändlägesskruv H (High). Använd en 3 mm insexnyckel (SRAM) eller stjärnskruvmejsel (Shimano.)

ändläge L

3.    Tryck bakväxeln så långt mot navet som det går. Kedjan ska nu nå det största drevet. Kontrollera att kedjan går tyst, och justera vid behov med hjälp av ändlägesskruv L (Low). Arbeta i små steg. Var noga så att inte växeln kan gå för långt. Det finns annars en risk att kedjan kuggar över och kilas fast mellan kassetten och ekrarna. OBS! För bakväxlar av modell Rapid-rise/Low-normal gäller det omvända, eftersom kedjan ligger på det största drevet när bakväxeln är i obelastat läge.

vajer

4.    Ställ reglaget på högsta växeln och montera vajern på rätt sätt i bakväxeln. Spänn vajern lätt och skruva därefter fast vajern.

5.    Kontrollera att kedjan hoppar upp ett drev när reglaget trycks in en gång.

6.    Kontrollera att kedjan ligger rätt genom att lyssna efter rassel.

7.    Vid behov: ändra vajerspänningen med hjälp av justerskruven på växelreglaget. Justera tills kedjan går tyst. Arbeta i små steg, ca 1/4-1/2 varv per gång.

8.    Kontrollera vajerspänningen genom att växla ner och växla upp. Lyssna efter oljud. Justera till det går rätt.

9.    När justeringen är bra: växla igenom hela kassetten för att kontrollera att växlingen fungerar på varje växelläge.

10.    Vid behov: fortsätt justera med hjälp av justerskruven på reglaget.

11.    Kontrollera ändlägena ytterligare en gång. Justera vid behov enligt punkt 2 och 3.

12.    Växla så att kedjan ligger på det största drevet.

b-skruv

13.    Justera avståndet mellan drevet och översta rulltrissan med hjälp av B-skruven. Avståndet ska vara ca 6 millimeter.

14.    Anslut ändhylsan på växelvajern för att undvika att den fransar upp sig.

Klart!

Om växeln efter justering inte fungerar som den ska kan det bero på att växeln eller växelörat är skadat och behöver bytas ut.

Kommentera och diskutera