HappyMTB:s Mekskola #5: Justera framväxel

Datum:
14 november 2013 22:15
framväxel

HappyMTB och Specialized Concept Store Stockholm har tillsammans tagit fram en serie instruktionsfilmer för att hjälpa framförallt dig som känner dig ganska ny på att skruva cykel. I HappyMTB:s mekskola #5 justerar vi framväxeln.


Följ videon så får du se hur det går till. Som stöd finns även en guide i punktform nedan.

 

Du behöver:
insexnyckel 5 mm
Stjärnskruvmejsel PH#2

1. I utgångsläget ska kedjan ligga på den minsta klingan fram och och det största drevet bak.

2. Börja med att justera framväxelns inre ändläge, med hjälp av justerskruven på växelns ovansida. Vanligen är denna märkt ‘L’. Kedjan ska precis gå fri från växelkorgen men inte mer än så. Avståndet ska vara maximalt en millimeter.

3. Rotera vevpartiet och växla upp med framväxelreglaget. Kedjan ska då växla över till nästa klinga. Om detta inte sker ska vajern spännas. Justeringen görs med hjälp av justerskruven på växelreglaget.

4. Rotera vevpartiet med kedjan på mellersta klingan. Växla med bakväxelreglaget så att kedjan ligger på största drevet bak. Lyssna så att kedjan inte går emot framväxeln. Om så är fallet ska vajern justeras till dess att kedjan går fri från framväxelns båda plattor.

6. Gör om samma procedur men med kedjan på minsta drevet bak.

6. Rotera vevpartiet och växla till den största klingan fram och det minsta drevet bak.

7. Lyssna så att kedjan inte går emot framväxeln. Om så är fallet ska vajern justeras till dess att kedjan går fri.

8. Kontrollera det yttre ändläget på framväxeln. Framväxeln ska gå fri från kedjan men inte så långt att det finns risk att kedjan faller av klingan. Kontrollera att kedjan utan svårighet kan växlas upp till den största klingan.

Klart!

Om kedjan skrapar emot framväxeln när kedjan ligger på minsta klingan fram och minsta drevet bak, alternativt största klingan fram och största drevet bak, är detta helt i sin ordning. Detta är kombinationer som aldrig ska användas.

Kommentera och diskutera