HappyMTB:s Mekskola #1: Justera styrlager

Datum:
12 september 2013 07:44

HappyMTB:s Mekskola #1: Justera styrlager

HappyMTB och Specialized Concept Store Stockholm har tillsammans tagit fram en serie instruktionsfilmer för att hjälpa framförallt dig som känner dig ganska ny på att skruva cykel.

I HappyMTB:s mekskola #1 börjar vi med justering av styrlagret. Justeringen görs om det blir glapp i lagret, eller efter byte av styrstam eller gaffel. Följ videon så får du se hur det går till, och som stöd finns även en guide i 10 punkter här nedan.

 

Verktyg:

Insexnycklar, vanligen storlek 4 mm eller 5 mm
Ev. Momentnyckel

skruv

1. Lossa skruvarna på sidan av styrstammen. Med hjälp av skruvarna klämmer styrstammen runt gaffelröret. Normalt används insexnyckel storlek 4 eller 5 mm.

2. Kontrollera att styrstammen kan röra sig runt gaffelröret.

topcap

3. Sätt en 5 mm insexnyckel i den översta skruven på styrstammen. Skruven har till funktion att klämma styrstammen mot styrlagret.

glapp

4. Håll den övre styrlagerskålen mellan högra handens tumme och pekfinger.

glapp2

5. Bromsa med frambromsen samtidigt som du håller i styrlagerskålen och skaka cykeln fram och tillbaka.

6. Känn efter glapp i lagret.

7. Dra åt den översta skruven till glappet försvinner. Arbeta i små steg

8. Kontrollera att det går lätt att vrida styret. Går det trögt är styrlagret för hårt spänt.

9. Dra åt skruvarna på sidan av styrstammen. Var uppmärksam på av tillverkaren rekommenderat åtdragningsmoment, använd eventuellt momentnyckel.

10. Klart!

Att tänka på:

* På dubbelkronade gafflar ska den övre gaffelkronans skruvar lossas innan justering kan ske.

dubbelkrona

 

Kommentera och diskutera