HappyMTB:s Mekskola #3: Montera vevparti

Datum:
01 oktober 2013 10:19
vevlagerintro

HappyMTB och Specialized Concept Store Stockholm har tillsammans tagit fram en serie instruktionsfilmer för att hjälpa framförallt dig som känner dig ganska ny på att skruva cykel. I HappyMTB:s mekskola #3 monterar vi ett nytt vevparti. I det här exemplet använder vi oss av Shimano’s Hollowtech II vevparti, men principen är den samma för alla moderna vevpartier med utanpåliggande lager.


Följ videon så får du se hur det går till. Som stöd finns även en guide i punktform nedan.

 

Du behöver:
skjutmått
vevlagerverktyg (i det här exemplet Shimano Hollowtech II)
fett
momentnyckel med 5 mm insexhylsa
liten spårskruvmejsel
vevlager1

1. Se till att ytorna på ramens vevlagerhylsa är planfrästa och att gängorna är rengjorda. Planfräsning av vevlagerhylsan är ett jobb som man med fördel lämnar till en cykelverkstad då dyra specialverktyg behövs. Vet du med dig att detta är gjort sedan tidigare (om du till exempel byter vevlager på en cykel där detta redan är gjort vid ett tidigare tillfälle) så behöver du inte tänka på detta utan det räcker med att rengöra gängorna i vevlagerhylsan.
vevlager2
2. Med hjälp av skjutmåttet mäter du bredden på vevlagerhylsan. De två vanligaste bredderna är 68 respektive 73 millimeter. I vårt exempel är bredden 68 millimeter. Detta bestämmer hur många av de medföljande brickorna (eller distansringar) du placerar mellan vevlagret och ramen, samt dess placeringar. Brickorna säkerställer att kedjelinjen blir korrekt.

vevlager3

3. I vårt exempel, Shimano med 68 millimeter vevlagerhylsa, placerar vi två brickor på drivsidan (höger sida sett uppifrån) samt en bricka på icke drivsidan (vänster sida sett uppifrån). Hade vevlagerhylsan varit 73 millimeter bred hade det räckt med en bricka på drivsidan.

vevlager4

4. Fetta in vevlagerhylsans gängor. Du behöver inte snåla med fettet.

vevlager5
5. Börja med den högra vevlagerkoppen (den är märkt med ”R” för ”right”) och fetta in dess gängor samt applicera lite fett på insidan av koppen.vevlager6

6. Trä på de två brickorna. Läs punkt 3 igen om du är osäker på vilka brickor som skall placeras var, eller titta i den medföljande bruksanvisningen om du har en sådan till hands.

vevlager7

7. Tryck in mellandistansen (den svarta plasthylsan med o-ringar i ändarna) i den högra vevlagerkoppen. Det spelar ingen roll åt vilket håll du vänder mellandistansen.

vevlager8

8. Skruva in vevlagerkoppen i ramen. VIKTIGT: den högra (drivsidan, sett uppifrån) vevlagerkoppen är vänstergängad (”felgängad”). Det betyder att för att skruva den inåt så skruvar du MOTURS, alltså tvärtemot den riktning man vanligtvis skruvar in en skruv. På Shimanolager brukar vevlagerkopparna vara märkta med pilar som anger i vilken riktning man skall dra. Det är också viktigt att du använder ett varsamt handlag när du börjar gänga in vevlagerkoppen i ramen. Hamnar den lite snett och du tar i för mycket så kan du lätt dra sönder gängorna. Om du känner motstånd när du börjar skruva så gänga ut och börja om igen och se till att gängorna hittar varandra innan du börjar skruva in lagerkoppen med kraft. Om gängorna spårar som dom ska så ska det gå hyfsat lätt att med handkraft skruva in vevlagerkoppen. Använd sedan vevlagerverktyget (Shimano Hollowtech II i vår exempel) för att dra fast vevlagerkoppen till ca 35 Nm.

9. Gör om proceduren i punkt 8 för den vänstra vevlagerkoppen (märkt ”L” för ”left”), dvs fetta in och trä på den enda distansbrickan som skall placeras på vänster vevlagerkopp (se punkt 3). VIKTIGT: den vänstra vevlagerkoppen är högergängad (normal) och skruvas således in MEDURS, precis som man vanligtvis skruvar in en skruv. Iaktta samma försiktighet när du gängar som beskrivits under punkt 8.

vevlager9

10. Häng upp kedjan på ramens vevlagerhylsa.

vevlager10

11. Applicera ett tunt lager fett på vevpartiets genomgående axel och för in den från vevhusets högra sida (drivsidan) med handkraft. Om det behövs kan du använda en gummiklubba och försiktigt knacka in vevpartiet hela vägen in mot vevlagerkoppen.

vevlager11

12. Fetta in den vänstra vevarmens infästning och trä på den på vevpartiets axel på vänster sida (icke drivsidan). Det går inte att montera armen fel utan de ”splines” eller spår som finns i vevarmens infästning samt på axeln gör att vevarmarna kommer att hamna i lägena ”klockan 12” respektive ”klockan 6”. Om det är svårt eller går trögt att trä på vevarmen så kontrollera att armens klämbultar är tillräckligt lossade.

vevlager12

13. Skruva i justerskruven i vevarmen och skruva fast det med det lilla hjulet som följer med vevlagerverktyget. Ju hårdare du skruvar in den här skruven desto hårdare blir lagerspänningen. Lagom lagerspänning (dvs inget glapp men tillräcklig fasthet) åstadkommer du helt enkelt genom att skruva in den så hårt du kan med hand/fingerkraft. Använd således ingen polygrip eller liknande verktyg för att spänna ”det sista” på justerskruven.

vevlager13

14. Sätt in den medföljande plastbricka som skall sitta i mellanrummet mellan vevarmens spännskruvar och dra åt skruvarna med 5 mm insex till ca 12 – 14 Nm. Här kommer en momentnyckel väl till pass.

15. Häng tillbaka kedjan på ett av dreven och skruva på eventuella pedaler.

Klart!

 

Kommentera och diskutera